User Id
Password
ghi tên Đã quên PW

thông cáo
Ücretsiz sw sc pusa konuldu [26.03.2019]
thông cáo
Max level Cap 62 olarak ayarlandı [25.03.2019]
thông cáo
Monster Atakları hk. [24.03.2019]
thông cáo
Son Restart [23.03.2019]
thông cáo
Kc Kırdırma Aktif [23.03.2019]
thông cáo
Son Restart Değişiklikler ve gecikme nedeni [19.03.2019]
Máy chủ mới
Hứng thú cũ!
KO sene 2006'ya geri dönüyor

 
 


Tải xuống khách hàng
Download Game Get Bronze Premium KOL Forum FAQ's Beginner's Guide Invite A Friend To Play Download Knight Online Toolbar ScreenShots Movies User Media
More KOL News About The Game Account Protection