Ενημερώσεις κάθε ώρα
Χαρακτήρα τάξη επίπεδο Εθνικό σημείο Μηνιαίο σημείο
HealAtar Lider 58 501 0
PickUpCoin Üye 58 501 0
PickUpNoah Üye 58 501 0